אחסון חלב אם

אחסון חלב אם חלב אם טרי חלב אם מופשר
טמפ' בחדר 19-22 עד 10 שעות עד 4 שעות
טמפ' בחדר 22-29 4-6 שעות לא ניתן לאחסן
מקרר 5-8 ימים עד 24 שעות
מקפיא 3-4 חודשים אין להקפיא שנית
הקפאה עמוקה 6 חודשים אין להקפיא שנית


הנחיות אלו תקפות לתינוקות בריאים שנולדו במועד

בהתאם להנחיות משרד הבריאות