כמות שינה מומלצת לתינוק לפי גיל

גיל

כמות השינה המומלצת ליממה

כמות השינה בלילה

כמות השינה ביום

בחודש ראשון

16-18 שעות

מחולק ע"פ היממה

מחולק ע"פ היממה

בחודש שני

15-17 שעות

8 וחצי עד 10 ש'

6-7 שעות מחולק ל3-4 פרקים

3-6 חודשים

15 שעות

10 שעות

5 שעות מחולק ל3 פעמים

6-8 חודשים

14 וחצי שעות

11 שעות

שלושה פרקי שינה

9-12 חודשים

14 וחצי שעות

11 שעות

שני פרקי שינה

13-18 חודשים

13 שעות

11 שעות

שינה אחת ביום

18-24 חודשים

12-13 שעות

11 שעות

1-2 שעות פעם ביום

שנתיים עד שלוש וחצי ש'

12 שעות

10 וחצי שעות

שעה וחצי פעם ביום

שלוש וחצי עד חמש ש'

11 וחצי שעות

11-11 וחצי ש'

לא זקוקים לשנת יום